Call Center
tel
02-886-0060
Mon-Fri 08.30-17.00
โครงการ ณ ประเทศ(เมือง)
Education Service
 
รายละเอียดโครงการ
วันจันทร์ – ศุกร์
ภาคเช้า
เรียนภาษาอังกฤษ
ภาคบ่าย
ทัศนศึกษานอกสถานที่โดยนำนักเรียนไปเยี่ยมชมเมือง และ สถานที่สำคัญต่างๆของซิดนีย์ เช่น โรงละครโอเปร่าเฮาส์ , พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล (Sydney Aquarium) ล่องเรือชมอ่าวชิดนีย์
วันเสาร์
นำนักเรียนไปทัศนศึกษาฟาร์มฟื้นเมือง เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสบรรยากาศความเป็นอยู่แบบชนบท ชมการสาธิตการเลี้ยงแกะ การตัดขนแกะ และการขว้างบูมเมอรแรง
วันอาทิตย์
ศึกษาวัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวชาวออสเตรเลีย ซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมต่างๆกับครอบครัวชาวออสเตรเลียที่นักเรียนพักอยู่
ที่พักในโครงการ
 
 
นักเรียนพักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย ( HOMESSTAY ) บ้านละ2 คน โดยครอบครัวชาวออสเตรเลียจะเป็นผู้ปกครองตามกฎหมาย (GUARDIANSHIP)คอยให้การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และจัดอาหารให้วันละ 3 มื้อ มื้อกลางวันเป็นแบบ LUNCH PACK